Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
ROZWIĄZANIA POPRAWY I PRZYWRACANIA MOBILNOŚCI CZŁOWIEKA EKOMOBILNOŚĆ II

ROZWIĄZANIA POPRAWY I PRZYWRACANIA MOBILNOŚCI CZŁOWIEKA EKOMOBILNOŚĆ II

Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Autor Praca zbiorowa

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena:
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze
EKOMOBILNOŚĆ - TOM II
Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka

Nagroda Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej Wrocławskich Targów Książki Naukowej 2016
Wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym zaprezentowaną na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016

Drugi tom poświęcono przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, a prezentowane systemy i środki służą poprawie lub wspomożeniu ich mobilności. Zobrazowano w nim System Pionizacji i Wspomagania Ruchu oraz proces projektowania i konstruowania pierwszego polskiego egzoszkieletu. Przedstawione zostały tu także innowacyjne wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym i ręcznym. Opisano ponadto symulator do nauki jazdy wózkiem, który jednocześnie pełni funkcję stanowiska badawczego do analiz wysiłku mięśniowego z wykorzystaniem sygnałów EMG. Zawarto tu informacje na temat zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych do leczenia czynnościowego złamań okołostawowych, prezentując ich nowe konstrukcje jako podsumowanie ponaddwudziestoletniej współpracy z naukowcami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opisano wreszcie koncepcję polskiej endoprotezy stawu biodrowego z krótkim trzpieniem, stanowiącej rozwiązanie pośrednie między protezą bezcementową a cementową z wykorzystaniem cementów osteoindukcyjnych.

Pojęcie ekomobilności dotyczy systemów i środków związanych z przemieszczaniem się osób, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, przyjaznych środowisku i w sposób oszczędny zużywających energię. Systemy te w swojej konstrukcji biorą pod uwagę potrzeby osób o ograniczonej mobilności związanej z wiekiem oraz będących ofiarami chorób cywilizacyjnych czy wypadków drogowych.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń 11
Wstęp 13
Część I  SPiWR - robot ortotyczny 17
1. Wprowadzenie 19
2. Robot ortotyczny jako system mechatroniczny 21
2.1. Wprowadzenie 21
2.2. Sterowany proces 22
2.3. Układy wykonawcze 22
2.4. Układy pomiarowe 27
2.5. Interfejsy użytkownika 28
2.5.1. Urządzenia do wprowadzania informacji 28
2.5.2. Urządzenia informujące 29
2.6. Podsumowanie 29
3. Funkcje robota ortotycznego 30
3.1. Wprowadzenie 30
3.2. Podstawowe funkcje ruchowe 31
3.2.1. Chód 31
3.2.2. Wchodzenie i schodzenie po schodach 40
3.2.3. Wstawanie i siadanie 44
3.2.4. Analiza przebiegów ruchu 47
3.3. Funkcje dodatkowe 48
3.3.1. Wprowadzenie 48
3.3.2. Skręcanie w miejscu (obrót w miejscu) 48
3.3.3. Chodzenie bokiem 48
3.3.4. Kucanie i schylanie się 49
3.3.5. Blokowanie ustalonej pozycji 50
3.3.6. Dostosowanie długości kroku 51
3.4. Funkcje pomocnicze 51
3.4.1. Wprowadzenie 51
3.4.2. Możliwość zamocowania kul 51
3.4.3. Zamontowanie układu GPS w panelu sterującym 52
3.4.4. Umieszczenie w SPiWR kieszeni i schowków 52
3.4.5. Komunikacja urządzenia z personelem nadzorującym 53
3.5. Funkcje bezpieczeństwa 54
3.5.1. Wprowadzenie 54
3.5.2. Identyfikacja zagrożeń 55
3.5.3. Analiza ryzyka 56
3.5.4. Planowanie reakcji na sytuacje niebezpieczne 61
3.5.5. Techniczna realizacja podstawowych funkcji systemu bezpieczeństwa 62
4. Medyczne, ekonomiczne i społeczne warunki stosowania systemów wspomagających ruch 64
4.1. Wprowadzenie 64
4.2. Uwarunkowania medyczne 64
4.2.1. Przyczyny niedowładu kończyn dolnych 64
4.2.2. Choroby kończyn dolnych prowadzące do dysfunkcji układu ruchu 65
4.2.3. Społeczna skala problemu 66
4.2.4. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania systemu 67
4.2.5. Wymagania użytkowe dla systemu pionizacji i wspomagania ruchu 68
4.3. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne 72
4.3.1. Badania preferencji potencjalnych użytkowników 72
4.3.2. Analiza rynku potencjalnych producentów 74
4.3.3. Postrzeganie systemu przez społeczność osób zdrowych 75
4.3.4. Forma wzornicza urządzenia wspomagającego ruch 76
4.3.5. Koncepcja interfejsu użytkownika projektowanego urządzenia 80
5. Techniczne środowisko pracy robota ortotycznego 83
5.1. Wprowadzenie 83
5.2. Schody jako element infrastruktury życiowej 83
5.2.1. Wiadomości wstępne 83
5.2.2. Schody klasyczne 84
5.2.3. Akceptowalność profilu schodów 85
5.2.4. Podsumowanie 85
5.3. Współpraca robota ortotycznego z innymi urządzeniami transportowymi 86
5.3.1. Wiadomości wstępne 86
5.3.2. Współpraca urządzenia z wózkami inwalidzkimi 86
5.3.3. Współpraca urządzenia z ekosamochodem 87
5.3.4. Współpraca urządzenia z Personal Rapid Transit (PRT) 88
5.4. Wykorzystanie urządzenia w miejscach publicznych 93
5.4.1. Stacje ładowania akumulatorów 93
5.4.2. Wypożyczalnie urządzeń 95
6. Projektowanie podsystemów robota ortotycznego 96
6.1. Wprowadzenie 96
6.2. Podsystem mechaniczny 98
6.2.1. Funkcje podsystemu mechanicznego 98
6.2.2. Określenie typu kinematyki 99
6.2.3. Określenie kinematyki elementów struktury nośnej 100
6.2.4. Układ kinematyczny struktury nośnej wzdłuż nóg użytkownika 102
6.2.5. Modele przestrzenne sylwetki ludzkiej 106
6.3. System sterowania 107
6.3.1. Założenia do systemu sterowania 107
6.3.2. Analiza stopnia centralizacji układu sterowania 109
6.3.3. Analiza topologii systemu komunikacyjnego 115
6.3.4. Dobór sieci komunikacyjnej 116
6.3.5. Podsumowanie 116
6.4. Źródło energii pomocniczej 117
6.4.1. Wprowadzenie 117
6.4.2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 117
6.4.3. Przegląd rodzajów ogniw elektrochemicznych (Linden and Reddy 2002, Buchmann 2001) 119
6.4.4. Charakterystyki akumulatorów litowo-jonowych 121
7. System pionizacji i wspomagania ruchu 124
7.1. Budowa mechanicznego podsystemu robota 124
7.1.1. Pas piersiowo-biodrowy 125
7.1.2. Układy ruchu stawów biodrowych i kolanowych 126
7.1.3. Układ ruchu stopy 132
7.2. Układy sterujące 133
7.2.1. Architektura systemu 133
7.2.2. Rozmieszczenie układów elektronicznych w systemie 137
7.3. Interfejs użytkownika 139
7.3.1. Stany logiczne pilota 139
7.3.2. Struktura pilota 140
7.3.3. Menu pilota 141
8. Modelowanie systemu pionizacji i wspomagania ruchu 143
8.1. Wprowadzenie 143
8.2. Struktura modelu 143
8.2.1. Założenia 143
8.2.2. Struktura modelu 144
8.3. Model struktury mechanicznej 144
8.3.1. Modelowanie części ciała 145
8.3.2. Modelowanie mechanicznej struktury robota 147
8.3.3. Połączenie elementów robota i człowieka 148
8.4. Model układów napędowych 150
8.4.1. Model napędu 150
8.4.2. Model przekładni 151
8.4.3. Modele obciążeń 151
8.4.4. Sygnały odniesienia 152
8.5. Modelowanie kinematyki chodu 153
8.6. Modelowanie kontaktu robota z podłożem 155
8.7. Modelowanie dynamiki chodu 156
8.8. Uruchomienie modelu 158
9. Badania robota ortotycznego 159
9.1. Wprowadzenie 159
9.2. Badania prototypu 160
9.2.1. Uruchomienie funkcji chodu 160
9.2.2. Ocena współpracy systemu z użytkownikiem (manekinem) 161
9.3. Stanowiska badawcze 164
9.3.1. Wprowadzenie 164
9.3.2. Wymagania 165
9.3.3. Stanowisko stacjonarne 167
9.3.4. Stanowisko demonstracyjne 171
9.4. Symulacyjne badania układów wykonawczych robota 173
9.4.1. Wprowadzenie 173
9.4.2. Eksperymenty symulacyjne 173
9.4.3. Podsumowanie 175
10. Uwagi końcowe 176
10.1. Podsumowanie projektu 176
10.1.1. Struktura mechaniczna 176
10.1.2. Układy elektroniczne 179
10.1.3. Oprogramowanie 179
10.1.4. Alternatywne rozwiązania techniczne 179
10.2. Dalsze prace 180
10.2.1. Modyfikacje konstrukcji 181
10.2.2. Dobór technologii mechanicznych 182
10.2.3. Rozwój oprogramowania 182
10.2.4. Rozwój interfejsu użytkownika 182
Bibliografia do cz.1 t. II 183
Część II   Wózki inwalidzkie 187
11. Wprowadzenie do problematyki wózków inwalidzkich 189
12. Dźwigniowy wózek inwalidzki 191
12.1. Rodzaje aktywnych wózków inwalidzkich 191
12.1.1. Ręczne wózki inwalidzkie napędzane poprzez ciągi 192
12.1.2. Ręczne wózki inwalidzkie napędzane poprzez korby 193
12.1.3. Ręczne wózki inwalidzkie napędzane poprzez dźwignie 194
12.1.4. Porównanie cech użytkowych ręcznych wózków inwalidzkich 196
12.1.5. Wózki dźwigniowe – zalety, wady i przeznaczenie 199
12.2. Wózek dźwigniowy w projekcie „ECO-Mobilność” 199
12.2.1. Wprowadzenie 199
12.2.2. Stanowisko badawcze wózka dźwigniowego 200
12.2.3. Synteza toru pomiarowego stanowiska badawczego 201
12.3. Empiryczna metoda optymalizacyjna układu dźwigni wózka inwalidzkiego 203
12.3.1. Wprowadzenie 203
12.3.2. Elektromiografia powierzchniowa 204
12.3.3. Analiza ilości tlenu pochłanianego przez człowieka podczas pracy z dźwigniami napędowymi oraz analiza tętna 206
12.3.4. Plan eksperymentu 206
12.3.5. Przygotowanie stanowiska badawczego przed wykonaniem doświadczeń 211
12.3.6. Ocena aktywności mięśni ludzkich podczas jazdy wózkiem 212
12.3.7. Analiza ilości tlenu pochłanianej przez człowieka podczas jazdy wózkiem oraz analiza zmian tętna 218
12.4. Analityczna metoda optymalizacyjna wybranych parametrów wózka dźwigniowego 220
12.4.1. Zarys metody 220
12.4.2. Plan eksperymentu w analitycznej metodzie optymalizacyjnej 223
12.4.3. Wyznaczanie maksymalnej energii wydatkowanej przez człowieka poprzez dźwignie napędowe 223
12.4.4. Poszukiwanie rozwiązania zadania optymalizacyjnego 224
12.5. Porównanie metod optymalizacyjnych 224
12.5.1. Przyczyny rozbieżności wyników 224
12.5.2. Próba modyfikacji analitycznej metody obliczeniowej 227
12.5.3. Końcowa ocena działania zaproponowanej metody analitycznej 227
12.6. Przedprototyp wózka dźwigniowego 229
13. Wózek elektryczny 232
13.1. Wprowadzenie 232
13.2. Możliwości współczesnych konstrukcji wózków inwalidzkich 233
13.3. Koncepcja własna wózka o specjalnych możliwościach 240
13.4. Analiza problemu pokonywania przeszkód przez wózek inwalidzki 241
13.4.1. Model statyczny – wiadomości wstępne 241
13.4.2. Analiza wpływu doboru parametrów elementów modelu na realizację zadania pokonania przeszkody 246
13.4.3. Wpływ parametrów geometrycznych przeszkody (schodów) 249
13.4.4. Optymalizacja wybranych parametrów konstrukcji 251
13.5. Model dynamiki 252
13.5.1. Wiadomości wstępne – charakterystyka modeli 252
13.5.2. Analiza sił występujących w obszarach kontaktu z podłożem 258
13.5.3. Wyznaczenie zakresu wartości parametrów tarcia, przy których wózek poprawnie wjeżdża na różne schody 259
13.5.4. Analiza momentów napędzających człony modelu 260
13.5.5. Wyznaczenie przyspieszeń drgań elementów modelu 261
13.5.6. Symulacyjna analiza komfortu jazdy 261
13.6. Budowa prototypu wózka inwalidzkiego 264
13.6.1. Laboratoryjne badania doświadczalne własności jezdnych prototypowej konstrukcji wózka 264
13.6.2. Analiza oddziaływań dynamicznych na osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim 265
13.7. Podsumowanie i wnioski 267
Część III  Nowoczesne stabilizatory i endoprotezy 269
14. Nowoczesne stabilizatory w osteosyntezie zewnętrznej 271
14.1. Wprowadzenie 271
14.2. Rys historyczny 271
14.3. Polskie rozwiązania konstrukcyjne 275
14.4. Doświadczenia kliniczne 278
14.5. Problematyka własności kinematycznych stawów 281
14.5.1. Badania eksperymentalne kinematyki stawu kolanowego 281
14.5.2. Modelowanie i badania symulacyjne 285
14.5.3. Koncepcja sterowania 286
14.5.4. Wybrane rozwiązania konstrukcyjne 288
14.5.5. Badania eksperymentalne stabilizatora wraz z tłumikiem z cieczą magnetoreologiczną 290

15. Proteza stawu biodrowego. Trzpień protezy
15.1. Wprowadzenie
15.2. Innowacyjne rozwiązanie protezy z krótkim trzpieniem
15.3. Badania wytrzymałościowe konstrukcji
15.3.1. Badania symulacyjne endoprotezy szkieletowej w zakresie wypełniania substancją osteoindukcyjną
15.3.2. Analizy wytrzymałościowe trzpienia endoprotezy
15.4. Szybkie prototypowanie. Demonstracja metody instalacji protezy
15.4.1. Opracowanie prototypów technikami Rapid Prototyping
15.4.2. Badania i ocena możliwości osadzenia przedprototypów endoprotez „krótki trzpień” z zastosowaniem biologicznych spoiw kostnych w jamie szpikowej bliższej nasady kości udowych (soft bone) w warunkach laboratoryjnych
15.5. Podsumowanie

Bibliografia do cz.2 t. II


Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl